Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje jednostkowe

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia 
na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

A.50.1.2023

22.11.2023

23.11.2023

Roman Jacek Arseniuk 

Treść 

  1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.
  2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
  3. Petycja w rozpoznawaniu
  4. Petycja została rozpoznana.
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-11-27 07:56
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-11-27 08:00:30
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-11-27 08:03:08

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności