Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

Powołanie sędziego

W dniu 26 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.  


Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łomży powołany został Cezary Waldziński.

2021-01-27 08:43
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności