Sąd Rejonowy w Grajewie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania

w 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Grajewie

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało
na 31 grudnia 2023 r.

I Wydział Cywilny

458 1901 1854 505

II Wydział Karny

627 2426 2313 740

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

195 907 890 212

V Wydział Ksiąg Wieczystych

4092 8054 9086 3060
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:36
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:39:06
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-01-23 14:52:52

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności