Sąd Rejonowy w Grajewie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2019 r.

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 31.12.2019 r.

I Wydział Cywilny

966

2406

2528

844

II Wydział Karny

460

2201

2133

528

III Wydział Rodzinny

 i Nieletnich

224

934

956

202

V Wydział Ksiąg Wieczystych

926

8140

8040

1026

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2019-08-09 12:08
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 12:10:28
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-30 09:48:39

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności