Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2022 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania

w 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Grajewie

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało
na 31 grudnia 2022 r.

I Wydział Cywilny

518

2118

2178

458

II Wydział Karny

732

2363

2468

627

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

220

868

893

195

V Wydział Ksiąg Wieczystych

852

8260

5020

4092

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-11-04 09:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-04 09:28:19
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-16 12:48:14

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności