Sąd Rejonowy w Grajewie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2010 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2009 r.

Wpływ
w  2010 r.

Załatwienie  
w 2010 r.

Pozostało na dzień 31.12.2010 r.

I Wydział Cywilny

334

2493

2459

368

II Wydział Karny

320

2397

2286

431

III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich

255

1290

1377

168

V Wydział Ksiąg Wieczystych

31

6539

6252

318

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:32
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:34:10

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności