Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy z list prowadzonych przez organizacje pozarządowe, uczelnie i ośrodki mediacyjne

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego, który zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie.

Listy mediatorów przekazane Prezesowi Sądu Okręgowego w Łomży przez organizacje pozarządowe i uczelnie:
 

Załączniki

 1. Lista Krajowego Sądu Arbitrażowego 10.07.2017 język polski (2019-09-18 11:36) - (pdf) - 2 MB
 2. Lista Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Centrum Promocji i Rozwoju mediacji język polski (2019-09-18 11:36) - (pdf) - 547 KB
 3. Lista Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie język polski (2019-09-18 11:37) - (pdf) - 8 MB
 4. Wykaz list mediatorów organizacji pozarządowych i ośrodków mediacyjnych przekazanych na podstawie art. 1832 § 3 k.p.c. język polski (2019-09-18 11:37) - (docx) - 42 KB
 5. Lista mediatorów Fundacji Honeste Vivere język polski (2019-10-21 10:37) - (pdf) - 1 MB
 6. Lista mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku.pdf język polski (2020-10-09 12:39) - (pdf) - 97 KB
 7. Lista Mediatorów zrzeszonych w Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji język polski (2020-12-01 13:06) - (pdf) - 2 MB
 8. Lista Mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Polskich język polski (2022-01-11 15:21) - (pdf) - 694 KB
 9. Lista Mediatorow Podlaskiego Centrum Arbitrazu i Mediacji przy Izbie Przemyslowo Handlowej w Bialymstoku język polski (2019-09-18 11:37) - (pdf) - 877 KB
 10. Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji i Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów w Krakowie język polski (2021-10-13 12:36) - (pdf) - 663 KB
 11. Lista Mediatorów Centrum Mediacji Fundacji Młodzi Ludziom język polski (2023-09-07 07:57) - (pdf) - 272 KB
 12. Lista mediatorów Centrum Mediacji przy Akademii Łomżyńskiej język polski (2023-11-22 11:42) - (docx) - 490 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:14:56
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-06 08:34:29

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności