Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy z list prowadzonych przez organizacje pozarządowe, uczelnie i ośrodki mediacyjne

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego, który zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie.

Listy mediatorów przekazane Prezesowi Sądu Okręgowego w Łomży przez organizacje pozarządowe i uczelnie:

Lista Krajowego Sądu Arbitrażowego 10.07.2017
Lista Mediatorów Fundacji Honeste Vivere
Lista Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Centrum Promocji i Rozwoju mediacji
Lista Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
Lista Mediatorów zrzeszonych w Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji
Wykaz  list Mediatorów organizacji pozarządowych i ośrodków mediacyjnych
Lista Mediatorow Podlaskiego Centrum Arbitrazu i Mediacji przy Izbie Przemyslowo Handlowej w Bialymstoku 
Lista Mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku
Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji i Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów w Krakowie
Lista Mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Polskich 
 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 19:14:56
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-01-11 15:21:56

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności