Sąd Okręgowy w Łomży

e-Wokanda

Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-10-17 08:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-10-17 08:55:23
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 07:59:04

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności