Sąd Rejonowy w Łomży

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Łomży

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Interesantów rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 września 2014 roku.

 

Biuro Obsługi Interesantów dla: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego

W sprawach upadłościowych informacji udziela pracownik V Wydziału Gospodarczego tut. Sądu Pani Jadwiga Wałkuska pod numerem telefonu: 86 215-09-66, e-mail:wgospodarczy@lomza.sr.gov.pl

W sprawach ksiąg wieczystych informacji udziela pracownik Biura Podawczego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych tut. Sądu Pani Aneta Bonus pod numerem telefonu: 86 215-09-12, e-mail: wksiag@lomza.sr.gov.pl

Dane kontaktowe BOI:

ul. Polowa 1 , 18-400 Łomża ,  piwnica, pokój nr 019

informacja telefoniczna:  86 215-09-15,  86 215-09-22

W razie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

e-mail: boi@lomza.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałek  od 8.00 do 18.00

od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych

 

Do zakresu zdań Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Łomży w szczególności należy:

  1. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia o terminach i miejscach rozpraw.
  2. Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych i mediatorów oraz niektórych instytucji pozasądowych.
  3. Udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.
  4. Udostępnianie formularzy sądowych.
  5. Udostępnianie wzorów pism sądowych.
  6. Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie  do właściwych sal rozpraw.
  7. Udostępnianie akt sprawy do wglądu stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom, a także innym osobom uprawnionym.
  8. Współpraca z sekretariatami wydziałów odnośnie udzielenia informacji z zakresu ich działania.
  9. Udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu repertoryjno-biurowego bez wglądu do akt.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2014-08-26 13:56
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-08-26 14:05:45
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2022-06-30 13:39:45

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności