Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja          

 • II K  12/20 oskarżony  Emil B. i in. z art.  13§1kk w zw. z art. 148§1kk w zb.

      z art. 157§1kk w zb. z art. 157§2kk, art. 190§1kk

     Termin:  9 lipca 2020 roku   godz. 9.00  s. 3 

    

 • II K  39/18 oskarżeni  Karol L. z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i  Janusz L. z  art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 
  Termin:   14 lipca 2020 roku   godz. 9.00  s. 4 

 

 • IIK 5/20 oskarżony  Łukasz B. i in.  art. 258§1kk, z art. 56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w  zw. z art. 65§1kk, z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1kk, i in.

Termin : 16 lipca 2020 roku, godz. 10.00, sala nr 3,

 

 • II K 17/20 oskarżony Piotr S.,  art. 258§1kk, art. 56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

Termin: 28 lipca 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • II K 21/20 oskarżony Mateusz B. i in., art. 279§1 kk, art. 279§1kk w zw. z art. 12§1 kk, art. 279§1 kk w zb. z art. 278§1kk w zw. z art. 13§1kk w zw. z art.278§1kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12§1 kk, art. 263§2 kk, art. 59 ust. 1 i ust. 2, art. 55 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

                Termin: 4 sierpnia 2020 roku, godz.9.00, sala nr 3

 • II K  10/20 oskarżony  Marek Ch. z art.  13§1kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z   

      art. 294§1kk

 

     Termin:   6 sierpnia 2020 roku   godz. 9.00  s. 3 

 

 • II K  14/20 oskarżony  Jan G.  z  art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk, art. 300§2 w

     zw. z art. 12 kk 

     Termin:  27 sierpnia 2020 roku, godz. 10.00, sala nr 3

 

 • II K  2/20 oskarżeni  Piotr O. i Maria O. z art. 176 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo Geologiczne i Górnicze w zb. z art. 278§1kk w zb. z art. 288§1kk w zw. z art. 294§1kk
  Termin: 3 września  2020r godz. 10.00, sala nr 3 

 

 • II K  9/20 oskarżona  Katarzyna P.  z art. 148§1kk 

      Termin:   8 października  2020 roku   godz. 9.00  s. 4 

 

 

Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny

 •  IIK 267/19 oskarżona Barbara R. i inni z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,                                    

Terminy:  21, 25, 28 sierpnia, 1, 8 11. 15 , 18 ,22, 25, 29 września, 2, 6 października 2020  godz. 9:00   s. 4, 5

 

 

 •  IIK 211/19 oskarżeni: Michał T., Marek S. z art. 183§1 k.k. w zw. z art. 183§5 k.k., art. 286§1 k.k.

/opiniowanie biegłego składowanie odpadów/

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-07-09 11:18:49

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114