Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

 

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja          

 • II K  12/20 oskarżony  Emil B. i in.  
  z art.  13§1kk w zw. z art. 148§1kk w zb. z art. 157§1kk w zb. z art. 157§2kk, art. 190§1kk
  Termin:  10 września  2020 roku, godz. 9.00  s. 3 

 • II K  39/18 oskarżeni  Karol L.
  z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i  Janusz L. z  art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  Termin:   12 października  2020 roku,  godz.  9.00  s. 4 
 • II K 17/20 oskarżony Piotr S.,  
  art. 258§1kk, art. 56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
  Termin:   19 październik  2020 roku ,  godz. 9.00  s.  3
 • II K 21/20 oskarżony Mateusz B. i in.,
  art. 279§1 kk, art. 279§1kk w zw. z art. 12§1 kk, art. 279§1 kk w zb. z art. 278§1kk w zw. z art. 13§1kk w zw. z art.278§1kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12§1 kk, art. 263§2 kk, art. 59 ust. 1 i ust. 2, art. 55 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin:  22 października 2020 roku,  godz.9.00, s. 3
 • II K  10/20 oskarżony  Marek Ch.
  z art.  13§1kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk
  Termin:   17 września 2020 roku,  godz. 9.00  s. 3 
 • II K  14/20 oskarżony  Jan G. 
  z  art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk, art. 300§2 w zw. z art. 12 kk 
  Termin:  27 sierpnia 2020 roku,  godz. 10.00,  s. 3
 • II K  2/20 oskarżeni  Piotr O. i Maria O.
  z art. 176 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo Geologiczne i Górnicze w zb. z art. 278§1kk w zb. z art. 288§1kk w zw. z art. 294§1kk
  Termin: 3 września  2020roku,  godz. 10.00, s. 3 
 • II K  9/20 oskarżona  Katarzyna P. 
  z art. 148§1kk 
  Termin:   8 października  2020 roku,   godz. 9.00  s. 4   
 • II K 26/20 – oskarżeni Tomasz Cz. i  inni 
  z  art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk
  Termin :  10 września 2020roku,  godz. 10.20 s. 3
 • II K 27/20 – oskarżeni Wiesław W. D i inni  
  z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk i art. 297§1kik w zw. z art. 11§2kk oraz art. 13§1kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 297§1kk w zw. z art. 11§2kk                
  Termin :  18 września 2020 roku, godz. 11.00 s.4 ,
                  15 i 16 października 2020 roku,  roku godz. 9.00 s. 3

 

Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny

 •  IIK 267/19 oskarżona Barbara R. i inni
  z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,
  Terminy:  28 sierpnia, 1, 8 11. 15 , 18 ,22, 25, 29 września, 2, 6 października    2020  godz. 9:00   s. 4, 5
 •  IIK 211/19 oskarżeni: Michał T., Marek S.
  z art. 183§1 k.k. w zw. z art. 183§5 k.k., art. 286§1 k.k.
  /opiniowanie biegłego składowanie odpadów/


Sąd Rejonowy w Zambrowie

II Wydział Karny

 • II K 66/20 – oskarżony Adam Maciej S.
  z art. 199§2 kk w zw. z art. 199§1kk w zb  z art. 199§3kik w zw. z art. 11§1kk oraz art. 12 kk oraz z art. 208 kk                 
  Termin :  27 sierpnia 2020 roku, godz. 9.00 s.1 ,
                  9 października 2020 roku,  godz. 9.00 s. 1

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-26 15:10:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114