Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

 

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w sądach rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży  II Wydział Karny I Instancja

 • IIK 44/20 oskarżony Arkadiusz J. i in. , z art. 284§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 9 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 3
  Termin: 14 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 3
  Termin: 23 czerwca 2022 roku, godz.   9.00, sala nr 3

 • IIK 22/21 oskarżony  Jacek P.,  art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 30 maja 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 30/21 oskarżony  Marcin Z. i in., z art. 189§1k.k. w zw. z art. 189§3k.k. w zb. z art. 191§2k.k. w zb. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k., art. 191§2k.k., art. 190§1k.k.
  Termin:  22 czerwca 2022 roku,  godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 46/21 oskarżony:  Jerzy P. i inni, art. 258§1k.k. i z art. 230§1 k.k. w zw. z art. 65§1k.k. i in.
  Termin: 6 października 2022 roku, godz.9.00, sala nr 4

 • IIK 48/21 oskarżony  Arkadiusz K. i in.,  art. 296§3k.k. w zw. z art. 296§1k.k.
  Termin: 12 września 2022 roku, godz. 11.30, sala nr 3

 • IIK 53/21 oskarżony   Jan Włodzimierz G.,  art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 300§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  Termin: 18 października 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 4
  Termin: 25 października 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 4

 • IIK 62/21 oskarżony  Bartosz S. i inni., art. 18§3k.k. w zw. z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 12§1k.k.
  Termin: 10 października 2022 roku, godz. 10.30, sala nr 4

 • IIK 13/22 oskarżony  Piotr G., art. 284§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 19 września 2022 roku, godz. 13.00., sala nr 4

 • IIK 20/22 oskarżony  Patryk Z., art. 288§1k.k., art. 191§1k.k. i art. 280§2k.k. w zw. z art. 157§1k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
  Termin: 2 września 2022 roku, godz. 12.00., sala nr 4

 • IIK 27/22 oskarżony Uladzimir Y.  i inni., art. 299§1 i 5 k.k., art. 286§1k.k. w zb. z art. 287§1k.k. w zw. z art. 12§1k.k. w zw. z art.11§2k.k.
  Termin: 22 września 2022 roku, godz. 9.30, sala nr 4

 • IIK 33/22 oskarżony Tomasz T.  i inni., art. 258§ 1 k.k.,  art. 272 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k., art. 286§1 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k., art. 13§ 1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zb. z  art. 270§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. , art. 134§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. , art. 286§1 k.k., art. 299 k.k. w zw. z art. 299§5 k.k., art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zb. z art. 233§1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k., art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin: 27 października 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 4

 • IIK 35/22 oskarżona  Anna D., z art.286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 12§1k.k.
  Termin: 20 września 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 4

 • IIK 37/22 oskarżony  Sebastian K.., z art. 156§1 pkt. 2 k.k. w zb. z art. 156§3 k.k.
  Termin: 3 listopada  2022 roku, godz. 9.00, sala nr 4
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-09-02 13:32:03

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności