Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w Sądach Rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

I Instancja       

 • II K  29/18 oskarżony Arkadiusz J.  z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 284§2 k.k., art. 270§1k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/
  brak terminu – skierowano do mediacji
   
 • II K  39/18 oskarżeni  Karol L. z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i  Janusz L. z  art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.         
  /przywłaszczenie/                                                                                                                          
  Termin:   6 lutego 2020 roku   godz. 9.00  s. 4 

 • II K  20/19 oskarżona Małgorzata  L. z art. art. 148§1k.k.
  /zabójstwo/
  Termin: 21 lutego 2020r godz. 9.00, sala nr 3 
 • IIK 23/19 oskarżony  Marcin K. z art. art. 258§1k.k., art. 280§2k.k. w zb. z art. 158§1k.k. w zb. z art. 288§1k.k. w zw. z art. 11§2k.k. w zw. z art. 65§1k.k., art. 191§2k.k. w zw. z art. 65§1k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1kk
  /udział w grupie przestępczej/
  Termin : 20 lutego 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • II K 28/19 oskarżony Krzysztof W.  z art. 284§ 2 k.k. w zw. z art. 294§ 1 k.k.
  /przywłaszczenie mienia wielkiej wartości/ 
  Termin: brak terminu , sprawa skierowana do mediacji

 • II K 29/19 oskarżony Mateusz Kazimierz K. z art. 13§ 1 k.k. w zw.z  art.148 § 1 k.k. zb. z art. 157 § 1 k.k.
  /usiłowanie zabójstwa/
  Termin: 17 lutego 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 30/19 oskarżony Andrzej S. z art. 13§1k.k. w zw. z art. 148§2 pkt. 3 k.k.
  /usiłowanie zabójstwa/
  Termin: 4 lutego 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 33/19  oskarżony Kamil D. oskarżony z art. 13§1k.k. w zw. z art. 286§1k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art.. 286§1k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz czyn z art. 299§1k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  /oszustwa/
  Termin: 10 marca 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 35/19 oskarżony Rafał C.  z art. 280 §2k.k.
  /napad rabunkowy/
  Termin: 28 stycznia 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 • IIK 1/20 oskarżeni  Bogdan K. i  Iwona B. z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 310§1k.k. w zb. z art. 270§1k.k.
  /fałszowanie środków płatniczych/
  Termin: 18 lutego 2020 roku, godz. 9.00, sala nr 3


Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny 

 •  IIK 252/19 oskarżony Andrzej R. z art. 35 ust.2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)
  Termin:  17 stycznia 2020 roku, godz. 10:00   sala 5

 • IIK 267/19 oskarżoni Barbara R. i inni z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,                                    
  /przestęptwa urzędnicze i inne/
  Terminy:  03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 marca, 21, 24 kwietnia 2020 roku, g. 9:00   sala 5

 • IIK 211/19 oskarżeni: Michał T., Marek S. z art. 183§1 k.k. w zw. z art. 183§5 k.k., art. 286§1 k.k.
  /składowanie odpadów/
  Termin:  odroczona opiniowanie przez biegłychPodmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-15 11:56:32

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114