Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w sądach rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży  II Wydział Karny      

I Instancja       

 • IIK 44/20 oskarżony Arkadiusz J. i in. , z art. 284§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 284§2k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 9 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 3
              14 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 3
              23 czerwca 2022 roku, godz.   9.00, sala nr 3

 

 • IIK 22/21 oskarżony  Jacek P.,  art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 30 maja 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • IIK 30/21 oskarżony  Marcin Z. i in., z art. 189§1k.k. w zw. z art. 189§3k.k. w zb. z art. 191§2k.k. w zb. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k., art. 191§2k.k., art. 190§1k.k.
  Termin: 22 czerwca 2022 roku,  godz. 9.00, sala nr 3       

 

 • IIK 46/21 oskarżony:  Jerzy P. i inni, art. 258§1k.k. i z art. 230§1 k.k. w zw. z art. 65§1k.k. i in.
  Termin: 7 lipca 2022 roku, godz.9.00, sala nr 3

 

 • IIK 48/21 oskarżony  Arkadiusz K. i in.,  art. 296§3k.k. w zw. z art. 296§1k.k.
  Termin: 24 maja 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • IIK 53/21 oskarżony   Jan Włodzimierz G.,  art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., art. 300§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  Termin: 20 maja 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • IIK 57/21 oskarżony   Dariusz Grzegorz P., art. 148§2 pkt. 1 k.k. w zw. z art. 64§2k.k. w zw. z art. 31§2k.k.
  Termin: 31 maja 2022 roku, godz. 9.00, sala nr 3

 

 • IIK 58/21 oskarżony   Łukasz K. i inni ,  art. 18§3 k.k. w zw. z art. 53 ust.1 i 2 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Termin: 28 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, sala nr 3

 

 • IIK 61/21 oskarżony   Krzysztof Jacek K. i in.,  art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 12§1k.k., art. 300§3k.k. w zw. z  art. 300§1 i §2k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. oraz o czyn z art. 271§3k.k.
  Termin: 23 maja 2022 roku, godz. 13.00, sala nr 3 

 

 • IIK 62/21 oskarżony  Bartosz S. i inni., art. 18§3k.k. w zw. z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k. w zw. z art. 12§1k.k.
  Termin: 30 maja 2022 roku, godz. 12.00, sala nr 4, posiedzenie wstępne

 

 • IIK 9/22 oskarżony  Antoni  L., art. 197§3 pkt.3 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zw. z art. 64§1k.k. oraz art. 207§1k.k. w zw. z art. 64§1k.k.
  Termin: 23 maja 2022 roku, godz. 14., sala nr 3

 

 • IIK 13/22 oskarżony  Piotr G., art. 284§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k.
  Termin: 7 czerwca 2022 roku, godz. 9.00., sala nr 3 

 

 • IIK 17/22 oskarżony  Sebastian R.., art. 156§3k.k. w zw. z art. 156§1 pkt.2 k.k.
  Termin: 21 czerwca 2022 roku, godz. 9.00., sala nr 3

 

 • IIK 20/22 oskarżony  Patryk Z., art. 288§1k.k., art. 191§1k.k. i art. 280§2k.k. w zw. z art. 157§1k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.
  Termin: 5 lipca 2022 roku, godz. 9.00., sala nr 3

 

 • IIK 21/22 oskarżony  Aleksander T., art. 59 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin: 27 czerwca 2022 roku, godz. 9.30., sala nr 3 

 

Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny

 • IIK 267/19 oskarżona Barbara R. i inni z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,
  Termin: 24 maja 2022 roku,  g. 9.00, s. nr 4 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-05-20 15:17:36

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności