Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w sądach rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży  II Wydział Karny      

I Instancja       

 • II K  43/20 oskarżeni  Łukasz B.  i in. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art. 12 kk
  Termin: 26.10.2021 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 44/20 oskarżony Arkadiusz J. i in. , z art. 284§1kk w zw. z art. 294§1kk, art. 284§2kk w zw. z art. 294§1kk, art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk
  Termin:  28 .10. 2021 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 2/21 oskarżony Norbert K. i in. z art. 280§2kk w zw. z art. 275§1kk w zb. z art. 278§5 kk w zw. z art. 278§1kk w zb. z art. 276 kk, art. 263§2kk, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin:  5.08.2021 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 8/21 oskarżeni:  Grzegorz K.,  Eryk G. i Daniel S.,   z  art. 193 kk, art. 148§1 kk i in.    
  Termin:  3.08. 2021 roku, godz. 9.00, sala 3 ogłoszenie wyroku
 • IIK 13/21 oskarżony Antoni D.   z art. 148§1kk
  Termin:  14.09.2021 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 18/21 oskarżeni  Cezary W. i in.  z art. art. 280§2kk
  Termin:   8.10. 2021 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 23/21 oskarżony  Robert R., z  art. 53 ust.2 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  i in.
  Termin: 12.08.2021r godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 29/21 oskarżony  Dariusz W. , z art. 197§ 1 kk w zb. z art. 197§ 2 kk w zb. z art. 197 § 3 pkt. 2 kk w zw. z art. 12 kk
  Termin: 24.08.2021r godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 32/21 oskarżony  Damian R. i in.  z art. 58 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin: 21.09.2021r godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 33/21 oskarżona  Klaudia K. , z art. 165§1 pkt. 2 kk w zw. z art. 12§1kk
  Termin: 30.07.2021r godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 37/21 oskarżony  Łukasz Z., z art. 148 § 1 kk Termin: 12.10.2021r godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 38/21 oskarżony  Damian L. , z art.156 § 1 pkt. 2 kk w zb. z art. 156 § 3 kk
  Termin: 20.09.2021r godz. 9.00, sala nr 3 

 

Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny

 • IIK 267/19 oskarżona Barbara R. i inni z art. 228 k.k., art. 231 k.k. i inne,
  /odroczona sporządzana opinia o stanie zdrowia oskarżonej/ 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-08-26 12:24:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności