Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

Wybrane sprawy toczące się w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz w sądach rejonowych w okręgu

Sąd Okręgowy w Łomży  II Wydział Karny I Instancja 

 • IIK 43/21 oskarżony  Dariusz G. i in., z art. 13§1kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zb. z art.233§1kk w zb. z art. 270§1kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12§1kk
  Termin: 9 maja 2023 roku, godz. 10.30, sala nr 3
 • IIK 46/21 oskarżony:  Jerzy P. i 22 innych, art. 258§1kk i z art. 230§1 kk w zw. z art. 65§1kk i in.
  Termin: 20.04.2023r godz.9.00 s.3, 16.05.2023r godz.9.00 s.3, 13.06.2023r godz.9.00 sala nr 3, 11.07.2023r godz.9.00 sala nr 3, 1.08.2023r godz.9.00 sala nr 3, 3.10.2023r godz.9.00 s.3,  31.10.2023r godz.9.00 s.3, 21.11.2023r godz.9.30 s.3,  5.12.2023r godz.9.30 s.3.
 • IIK 62/21 oskarżony  Bartosz S. i inni., art. 18§3kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art. 12§1kk
  Termin: 17 kwietnia 2023 roku, godz.10.00, sala nr 3  
 • IIK 33/22 oskarżony Tomasz T.  i inni., art. 258§ 1 kk,  art. 272 kk w zw. z art. 65§ 1 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 65§ 1 kk, art. 13§ 1 kk w zw. z art. 300 § 2 kk w zb.z  art. 270§1 kk w zw. z art. 65§ 1 kk , art. 134§ 1 kk w zw. z art. 286§ 1 kk w zw. z art. 65§ 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk , art. 286§ 1 kk, art. 299 kk w zw. z art. 299§ 5 kk, art. 286§ 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zb. z art. 233§ 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk , art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Termin:  4 maja 2023 roku, godz. 10.00, sala nr 3
 • IIK 35/22 oskarżona  Anna D., z art.286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art. 12§1kk
  Termin : 8 maja 2023 roku, godz. 8.30, sala nr 3
 • IIK 45/22 oskarżony  Tomasz S. i in., art. 56 ust.3 i art. 59 ust.1 i art. 59 ust.1 i art. 59 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12§1kk i in.
  Termin:  17 kwietnia  2023 roku, godz. 12.00, sala nr 3.
 • IIK 46/22 oskarżona  Agnieszka Sz. i in. art. 258§1 kk, art. 273 kk i art. 271§3 kk i art. 18§3 kk w zw z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w  z w z art. 294§1 kk i in.
  Termin:  25 maja  2023 roku, godz. 10.00, sala nr 3
 • IIK 47/22 oskarżona  Karolina P., art. 119§1kk, art. 257 kk x 3
  Termin:  13 kwietnia  2023 roku, godz. 9.00, sala nr 3
 • IIK 1/23 oskarżony  Sebastian M.., art. 124 ustawy z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne, art. 299§ 5 kk w zw. z art. 299§ 1 kk
  Termin: 25 kwietnia 2023 roku godz.12.00, sala nr 4 ogłoszenie wyroku.

 • IIK 6/23 oskarżony  Krzysztof C., art.200§1kk w zb. z art. 199§2kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12§1kk
  Termin: 11 i 12 maja 2023 roku godz.9.00, sala nr 3

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-04-12 15:16:38

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności