Sąd Okręgowy w Łomży

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej – art. 5 ustawy.
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego Łomży w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

Sąd Okręgowy w Łomży
ul.Dworna16
18-400 Łomża
a email: sekretariat@lomza.so.gov.pl

lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie sądu.

Załączniki

  1. Udostępnienie informacji publicznej Informacja o przetwarzaniu danych osobowych język polski (2019-05-08 15:21) - (pdf) - 485 KB
  2. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej język polski (2012-05-11 17:51) - (doc) - 31 KB
  3. Regulacje prawne język polski (2012-05-11 17:51) - (pdf) - 199 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2012-03-21 11:07
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-03-21 11:09:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-01-31 08:45:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności