Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

I Wydział Cywilny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Edyta Pacewicz

c telefon: 86 477 02 30 wew. 34
s pokój: 12


Kierownik Sekretariatu – Iwona Markowska

c telefon: 86 477 02 30 wew. 37
c adres e-mail: wcywilny@wysmaz.sr.gov.pl
s pokój: 12


W wydziale cywilnym prowadzi się następujące repertoria :

  • "C”- dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania;

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 83 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)


Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:41
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:42:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-02-22 11:56:34

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności