Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – Starszy Referendarz Sądowy Agnieszka Romanowska - Wojciechowska

c telefon: 86 477 02 30 
s pokój: 5 b


Kierownik Sekretariatu – Katarzyna Pawlik
  wre
c telefon: 86 477 02 30 
c adres e-mail: kw@wysmaz.sr.gov.pl
s pokój: 5

W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi się następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne [st]:

1. repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw"), do którego wpisuje się księgi wieczyste z chwilą jej założenia lub z chwilą przejęcia księgi wieczystej z innego sądu.

2. repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd"), do którego się w szczególności zbiory dokumentów przejęte z innego sądu.

3. repertorium archiwum ("Rep. Ar"), do którego wpisuje się zamknięte księgi wieczyste

4. dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw"), do którego wpisuje się:

  • wnioski o założenie księgi wieczystej;
  • inne wnioski o wpisy w księdze wieczystej;
  • wnioski o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt księgi wieczystej;
  • skargi na wpisy dokonane przez referendarzy sądowych i inne środki odwoławcze od dokonanych wpisów;
  • skargi na orzeczenie referendarzy sądowych
  • zawiadomienia właściwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodności danych z ewidencji, z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej;
  • zawiadomienia sądów, organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego o zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta;
  • inne sprawy wszczęte z urzędu

5. dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd"), do którego wpisuje się wnioski o złożenie dokumentów do zbioru i środki odwoławcze od postanowień w sprawie złożenia dokumentów do zbioru.

6. dziennik odpisów ("Dz. Odp"), do którego wpisuje się wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz wypisów aktów notarialnych, a także wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych i ksiąg dawnych

7. dziennik korespondencji ogólnej, w którym rejestruje się te pisma, które nie podlegają wpisaniu do innych urządzeń ewidencyjnych, a w szczególności pisma mylnie skierowane, które należy przekazać do innych sądów (wydziałów) oraz pisma o udzielenie informacji i inne pisma, które nie są wnioskami wieczystoksięgowymi.

8. kartotekę "spis właścicieli nieruchomości";

9. kartotekę "spis uprawnionych do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej";

10. kontrolkę wysyłanych akt;

11. kontrolkę postępowania odwoławczego.


Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:45
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:45:58
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-05-13 07:50:51

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności