Sąd Okręgowy w Łomży

A-1116-11/20 - Konkurs na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Załączniki

  1. Ogłoszenie o konkursie język polski (2020-07-20 13:56) - (pdf) - 227 KB
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej język polski (2020-07-20 13:57) - (doc) - 28 KB
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie język polski (2020-07-20 13:58) - (rtf) - 52 KB
  4. Zarządzenie w sprawie zmiany terminu konkursu język polski (2020-09-18 12:08) - (pdf) - 1 MB
  5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu język polski (2020-10-20 12:44) - (pdf) - 111 KB
  6. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży nr A-021-42/20 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia konkursu język polski (2020-10-27 10:17) - (pdf) - 142 KB
  7. Informacja o terminie II i III etapu konkursu na kierownika OZSS język polski (2020-11-27 14:19) - (pdf) - 53 KB
  8. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów język polski (2020-12-10 13:33) - (pdf) - 39 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-07-20 13:54
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-07-20 13:58:24
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-07-20 13:58:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności