Sąd Rejonowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca  2019 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz.1141) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2019 roku

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019 roku

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 roku

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019 roku

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 roku

MS-S11 sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2019 roku

MS- S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019 roku

MS- S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I półrocze 2019 roku

MS- S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych ( według właściwości rzeczowej ) za I półrocze 2019 roku

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019 roku

MS-S23Kom z czynności komornika za I półrocze 2019 roku

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019 roku

MS-S1 00W limit i obsada w sprawach cywilnych za I półrocze 2019 roku

MS-S5 00W limit i obsada w sprawach  karnych za I półrocze 2019 roku

MS-S11 00W limit i obsada w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2019 roku

MS-S16 00W limit i obsada w sprawach rodzinnych za I półrocze 2019 roku

MS-S19 00W limit i obsada w sprawach  gospodarczych za I półrocze 2019 roku

MS-S20 00W limit i obsada w sprawach ksiąg wieczystych za I półrocze 2019 roku

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2019-09-26 13:00
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2019-09-26 14:17:25
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2019-09-26 14:53:10

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności