Sąd Rejonowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2016 rok

Zgodnie z § 11. 1. pkt 7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia  2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2016 r.

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016 r.

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2016 r.

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2016 r.

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016 r.

MS-S11 sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za  2016 r.

MS- S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016 r.

MS- S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych za 2016 r.

MS- S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych ( według właściwości rzeczowej ) za 2016 r.

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2016 r.

MS-S 23Kom z czynności komornika za 2016 r.

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016 r.

MS-S1 00W limit i obsada za 2016 r.

MS-S5 00W limit i obsada za 2016 r.

MS-S11 00W limit i obsada za 2016 r.

MS-S16 00W limit i obsada za 2016 r.

MS-S19 00W limit i obsada za 2016 r.

MS-S20 00W limit i obsada za 2016 r.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-09-20 12:09
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-09-20 13:35:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-01-28 16:22:40

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności