Sąd Rejonowy w Zambrowie

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Zambrowie.  Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2017-06-09 14:54
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-06-09 14:57:46
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-06-09 15:07:33

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności