Sąd Rejonowy w Zambrowie

Portal Informacyjny

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Zambrowie (zwany Portalem Informacyjnym). Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl. Następnie należy udać się do Biura Podawczego bądź Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Zambrowie, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Sekretariatów bądź Biura Podawczego potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Zambrowie szczegółowo określa Regulamin.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2014-06-06 12:19
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-06 12:24:48
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-17 11:37:08

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności