Sąd Okręgowy w Łomży

Czytelnia Akt

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 maja 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Zambrowie funkcjonuje Czytelnia akt.

Czytelnia akt mieści się w budynku I Sądu Rejonowego w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56, parter, pokój nr 18A

Pomieszczenie Czytelni Akt jest objęte monitoringiem wizyjnym.

Dane kontaktowe:

tel. 86 271 2066, 86 2713107, 86 2713380  (następnie wybieramy numer wewnętrzny właściwego wydziału)

 e-mail: czytelnia@zambrow.sr.gov.pl

pokój nr  18A

 Godziny urzędowania:

 poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

Wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu.

 Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Zambrowie  

Wzory formularzy:

  1. Wniosek o wgląd do akt (Zał. 1 do Regulaminu Czytelni)
  2. Wniosek o zapoznanie się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku (Zał. 2 do Regulaminu Czytelni)

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-05-27 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-05-27 12:14:01
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-07-01 14:42:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności