Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje wielokrotne

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

A-0540-5/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

2

A-0540-6/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

3

A-0540-7/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

4

A-0540-8/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

5

A-0540-9/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

6

A-0540-10/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

7

A-0540-11/17

16.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

8

A-0540-12/17

17.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

9

A-0540-13/17

17.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

10

A-0540-14/17

17.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

11

A-0540-15/17

17.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

12

A-0540-16/17

17.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

13

A-0540-17/17

18.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

14

A-0540-18/17

23.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

15

A-0540-19/17

24.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

16

A-0540-21/17

24.01.2017

25.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

17

A-0540-26/17

27.01.2017

31.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

18

A-0540-27/17

31.01.2017

31.01.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

*Prezes Sądu Okręgowego w Łomży zarządził:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) przesłać petycję w części, w której dotyczy „udostepnienia materiałów informacyjnych sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych”, Prezesom Sądów Rejonowych w: Łomży, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem i Grajewie.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) łącznie rozpatrzyć petycje o „udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Łomży” oraz ogłosić na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży – okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.

Załączniki

  1. Odpowiedź na petycję wielokrotną język polski (2017-03-10 14:12) - (pdf) - 259 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Sławomir Bagiński dnia: 2017-01-31 10:30
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-31 10:33:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-01-31 14:49:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności