Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje jednostkowe

L.p. Numer sprawy Data złożenia

Data zamieszczenia 
na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
1 A-0540-5/17 11.10.2017 8.12.2017   Treść 
1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszacy petycję o sposobie jej załatwienia.
2 A-0540-56/18 05.10.2018 18.10.2018   Treść
1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu.
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.
A-0540-57/18 08.10.2018 18.10.2018   Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu.
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

4 A-0540-63/18 10.12.2018 20.12.2018 Piotr Zientała Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

5 A-0540-46/19 06.12.2019 10.01.2020 Renata Sutor Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

6 A-0540-45/21 26.08.2021 03.09.2021 Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom "Eurydyka" Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

7 A-0540-52/23 08.11.2023 16.11.2023 Roman Jacek Arseniuk Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznawaniu.
4. Petycja została rozpoznana.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2017-12-08 15:06
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-12-08 15:13:33
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-11-17 07:52:33

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności