Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II W 163/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 09:07:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 375/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 09:36:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 9/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 09:59:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 405/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 294/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 11:27:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 64/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 149/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 106/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 384/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-16 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 411/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 469/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 258/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RNs 68/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 70/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 542/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 09:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Cps 6/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RNs 69/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 132/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RC 13/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 242/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 171/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 11:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 104/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RNs 67/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 1/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 296/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 89/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RC 18/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 90/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 433/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 27/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 102/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-17 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 29/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 08:55:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 133/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 98/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 39/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 12:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 213/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 170/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 176/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 7/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 97/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 120/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 111/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 52/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-18 14:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Ko 442/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 447/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 448/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 446/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 445/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 444/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 443/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 441/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 440/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 438/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 123/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 150/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 151/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 120/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 154/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 74/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 401/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 400/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 14:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 410/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-21 14:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 433/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 08:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 433/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 08:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 422/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 08:47:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 178/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 404/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 24/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 405/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:03:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 408/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 402/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 406/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 409/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 407/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:25:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 173/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 22/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 106/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 10:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 8/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 298/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 11:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 15/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 294/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 12:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 46/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-22 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 479/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 252/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 467/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 165/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 164/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 25/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 441/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 22/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-23 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 180/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 179/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Kop 8/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 08:57:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 169/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 27/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 37/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 107/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 107/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 49/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 64/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 55/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 42/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 125/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-24 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 221/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 135/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 79/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 12:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 238/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 43/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 66/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-25 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 205/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 216/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:42:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 203/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 204/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:47:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 43/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 192/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 480/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 481/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 482/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 483/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 484/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 488/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 489/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 434/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 485/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 486/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 487/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 202/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:53:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 184/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 196/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 08:57:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 76/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
III RC 21/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 524/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 126/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 7/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 103/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 122/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 127/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 133/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 12:25:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 117/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 12:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 22/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 523/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Co 48/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-29 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 207/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 08:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 206/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 08:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 201/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 08:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 200/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 199/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 198/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 197/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 209/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 193/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 208/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 191/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:25:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 190/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 189/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 188/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 187/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 09:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 207/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 326/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 101/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 3/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 100/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 103/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 103/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 403/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 419/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 13:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 104/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-06-30 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności