Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II Ko 76/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 08:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 55/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 77/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 509/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 315/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 516/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 39/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 131/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 38/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 62/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 71/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Kp 12/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 167/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 332/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
III Nsm 157/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 231/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 503/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RC 50/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 518/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RC 85/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 301/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 11:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 530/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 16/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RCo 6/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 102/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 7/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 12:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 392/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RCo 4/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 506/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 798/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1299/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 524/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 520/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1154/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1237/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1236/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1156/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1205/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 621/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-27 14:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 108/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 513/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 642/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 317/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 500/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 173/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 10:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 507/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 510/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 143/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 240/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 146/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 372/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 80/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 533/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 2/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 130/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 09:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 101/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 10:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 165/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 10:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 46/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Kp 234/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 536/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 531/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 538/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-01-31 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 236/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 534/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 08:57:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 262/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 514/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 09:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 515/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 735/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 11:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 107/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 107/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 535/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 118/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 293/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 22/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-01 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 1/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 540/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 10:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 526/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 11:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 532/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 529/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 471/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 429/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-02 14:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 140/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 354/17 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 174/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 157/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 177/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 5/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 4/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 6/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 7/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 537/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 5/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 6/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-03 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 186/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 722/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 722/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 739/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 698/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 136/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 747/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 320/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 756/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 757/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 361/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 551/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 247/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-04 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 285/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 3/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 276/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 368/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
III Nsm 160/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 29/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1210/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-07 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 19/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 333/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 92/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 523/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 09:04:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 114/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 09:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 205/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RNs 151/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 171/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 67/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 260/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 248/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 180/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 159/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 237/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-08 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 270/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 380/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 734/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 255/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 375/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 425/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 251/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 366/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 360/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Co 377/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I C 220/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 328/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 350/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-09 14:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 3/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 4/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 09:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 341/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 313/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 334/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 2/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 9/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 243/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 12:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Co 322/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 12:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 283/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2022-02-10 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności