Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 395/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 454/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 361/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 435/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 466/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 329/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 333/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II W 409/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 412/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 477/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 474/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 473/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 481/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 480/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 352/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 416/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 199/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 199/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 213/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 212/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1145/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1130/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-30 14:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 440/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 495/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 395/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 420/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 108/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 372/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 09:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 538/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 10:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 487/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 133/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 6/23 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 9/23 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Ko 1213/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 486/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 1023/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 194/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 482/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 479/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:25:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 498/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:27:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 470/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 500/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:32:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 475/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 501/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Kp 233/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Kp 236/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 13:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 1082/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-01-31 14:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 461/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 374/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 361/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 381/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 111/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 499/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 13:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 414/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 1/23 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II W 482/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-01 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 458/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 548/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1167/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 268/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 494/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 484/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 497/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 497/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 465/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 13:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1198/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-02 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 214/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 488/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 171/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 09:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 541/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 549/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 10:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 331/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 10:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 535/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 174/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Kp 234/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 471/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 13:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 472/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 13:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 1265/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-03 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 388/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 247/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 229/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 09:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 10/23 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 09:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 9/23 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 11/23 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 10:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 16/23 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 57/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II Kp 2/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 156/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II Ko 1/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 4/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-06 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 1/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 120/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 487/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 115/22 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 463/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 433/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 12:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 493/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-07 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 255/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 504/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 405/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 248/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II K 125/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 10:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 1/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 264/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
II Kp 191/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 476/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 478/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 491/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Kp 235/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 271/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-08 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: As. SR Aleksandra Łapińska
Sędzia referent:
I Ns 48/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II Ko 1035/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 488/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 284/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 454/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 435/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 11:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 466/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 397/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 12:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 340/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 181/22 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-09 14:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 4/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 221/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II W 19/23 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 451/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 11:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 11/23 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Kp 128/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 485/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 13:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 478/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 13:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 1216/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 1124/22 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2023-02-10 13:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności