Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 39/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
III Nsm 28/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 49/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 09:07:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 49/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Co 14/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Kp 50/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 42/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Co 15/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Kp 51/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:20:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 22/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 218/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Co 13/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II Ko 244/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 247/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 29/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 219/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 11:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
III RNs 28/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Cps 2/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 57/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 167/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 13:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 58/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 49/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-13 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 7/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 233/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 20/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 213/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 67/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 55/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 12:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 3/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 13:55:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 150/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 234/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-14 14:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RC 96/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-15 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 67/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-15 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 21/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-15 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 45/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-15 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 276/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 118/17 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 59/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 255/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 10:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 261/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 12/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 91/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 12:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 162/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-16 14:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 206/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 72/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 48/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 70/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 36/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 10:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 19/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 65/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 53/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 54/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 44/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 61/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-19 13:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 40/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 230/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II Ko 246/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 08:57:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 4/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 108/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 486/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 09:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 143/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 15/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 10/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 15/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 147/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 11:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 44/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 35/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 11:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 32/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 43/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 39/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-20 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 66/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-21 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 479/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-21 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 294/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-21 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 231/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 08:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 1/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 133/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 10/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 153/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 10:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 3/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Odroczona
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 3/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 5/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 6/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 18/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-22 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 16/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 541/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 120/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
II K 455/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 212/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 250/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 12:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 264/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I Ns 234/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-23 14:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski
Sędzia referent:
I C 53/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 46/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 09:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 51/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 62/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 71/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 12:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 50/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 285/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 82/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:05:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 97/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 83/21 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:15:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 98/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 287/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 56/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:35:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 85/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 272/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 59/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 267/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 267/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 83/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-26 13:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 66/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 08:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 43/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 08:55:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 42/21 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 14/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 90/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 153/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 89/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 127/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 255/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 11:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 22/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 98/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 12:45:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 11/21 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 523/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2021-04-27 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności