Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II K 255/07 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 1005/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 787/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 506/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 480/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 507/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 473/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 475/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 481/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 478/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-02-28 13:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 19/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 250/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 40/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 8/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 8/20 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 209/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 235/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 146/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
III Nsm 164/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 171/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 163/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 161/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 147/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 145/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 157/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-03 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 36/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-04 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 122/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-04 13:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 59/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-04 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 108/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-04 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 28/20 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-04 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 156/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 424/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 164/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 146/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 155/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 247/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 151/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III Nsm 168/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 448/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 169/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 7/20 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-05 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 531/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2020-03-06 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090