Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

logoW dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz dwunasty  organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw.

Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło w dniu 1 sierpnia 2008 roku z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy.

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

OPOPP działają w zakresie:

  • bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
  • bezpłatnego poradnictwa psychologicznego wraz z pomocą psychologiczną, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
  • bezpłatnego wsparcia socjalnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
  • wsparcia wolontariuszy w zakresie tzw. opiekuna ofiary,
  • prowadzenia bazy instytucji świadczących pomoc specjalistyczną dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielania wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
  • tworzenia sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa (sieć regionalna, lokalna), na którym działa Ośrodek,
  • prowadzenia współpracy z OPOPP w innych województwach, tworząc Ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw,
  • prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ośrodki działają na podstawie ujednoliconych standardów pracy wynikających z umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Najbliższy ośrodek pomocy to;

OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" ul. Kościuszki 96 16-400 Suwałki www.pryzmat.org.pl e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl tel. 0 87 565 02 58

Filia Ośrodka

Społeczno-Oświatowe-Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża,   

tel./fax. 86 215-04-63       e-mail biuro@sosedukator.pl 

Dyżury prawników i psychologów w tym Ośrodku  będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach:  od 10.00 do 18.00  oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00

 W budynkach: Sądu Okręgowego w Łomży  i sądach rejonowych będą wyłożone ulotki informacyjne.

 

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dodatkowo od 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno – informacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia" - nr tel. 22 668-70-00.

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-12 13:11
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-12 13:15:46
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-21 14:03:13
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-21 15:00:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności