Sąd Okręgowy w Łomży

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 26 września 2013 r.

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego  w Łomży

z dnia 26 września 2013 r.

 

Uprzejmie informuję, iż  z dniem 26  września 2013 r. Biuro Obsługi  Interesanta  udziela  telefonicznie informacji odnośnie  orzeczeń sądowych wydanych przez Sąd  Okręgowy w  Łomży w  sprawach   I  i  II  instancji  w oparciu  o  poniższe  zasady:

 1. Udzielając  informacji o treści  orzeczeń:

  1) które zostały wymienione w  pkt. 3 Zarządzenia  A-021-21/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 27.06.2013 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łomży podmioty  upoważnione powinny  podać/wskazać:

  a)  strony postępowania - nazwisko, imię ( imiona), sygnaturę akt i PESEL;
  b)  pełnomocnicy i obrońcy - nazwisko, imię ( imiona), sygnaturę akt.

  2)  które nie  zostały wymienione w pkt 3 cyt. wyżej  zarządzenia podmioty upoważnione powinny  podać/wskazać:

  a) strony postepowania, pełnomocnicy, obrońcy – nazwisko, imię   (imiona),sygnaturę akt;
  b) inne osoby, o ile powołają się na ustawę o  dostępie do  informacji  publicznej - nazwisko, imię ( imiona) strony lub sygnaturę sprawy  oraz swoje nazwisko i imię.

   
 2. W trakcie informowania o treści  orzeczeń należy pomijać dane identyfikacyjne ( dane osobowe) osób wymienionych w orzeczeniach i należy używać określeń: powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postepowania, oskarżony, oskarżyciel posiłkowy.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Wyszyński dnia: 2013-09-26 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-09-26 15:47:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-09-26 15:51:02

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności