Sąd Okręgowy w Łomży

Zarządzenie Nr A-021-21/12 w sprawie IIK 12/12

Zarządzenie Nr  A-021-21  /12

Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia właściwego przebiegu procesu w sprawie 

 IIK 12/12 Sądu Okręgowego w Łomży


     Mając na uwadze przepisy § 32 ust.1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  23  lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.07.38.249 ze zm.) z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego przebiegu procesu w sprawie IIK 12/12 tutejszego Sądu  zarządzam:

 

§ 1 

Informowanie przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Karnego ze stosownym wyprzedzeniem: Dyrektora Sądu, Rzecznika Prasowego i Kierownika Oddziału Administracyjnego o planowanych terminach rozpraw w sprawie IIK 12/12.

 

§ 2

W terminach dni rozpraw :

 1. pozostawienie części dziedzińca sądu tj. wytyczonego obrębem budynków: głównego, B ( garaży), toalety dla interesantów i czerwonym pasem z kostki polbruku do wyłącznej dyspozycji służb konwojowych;
 2. wydzielenie strefy ograniczonego dostępu - I piętro budynku sądu ul. Dworna 16.

 

§ 3

Wzmocnienie ochrony fizycznej budynku:

 1. poprzez zwiększenie liczby pracowników ochrony do 3 osób;
 2. w terminach dni  rozpraw monitorowanie ruchu w strefie ograniczonego dostępu  przez wyznaczonych pracowników sądu;
 3. ograniczenie w tych dniach ruchu interesantów  w Wydziale Cywilnym i Oddziale Administracyjnym, poprzez przyjmowanie interesantów na parterze budynku w pokoju nr 10, przez wyznaczonych pracowników.

 

§ 4 

Możliwość przebywania, w terminach dni rozpraw, w strefie ograniczonego dostępu

 1. pracowników Sądu ( ruch należy ograniczyć do minimum );
 2. stron procesu;
 3. przedstawicieli mediów ( prasa, radia, telewizja ) po wcześniejszym uzyskaniu  akredytacji i przepustki;
 4. członków rodzin oskarżonych w liczbie 2 osoby wskazanej przez oskarżonego i po wcześniejszym uzyskaniu przepustki;
 5. publiczności w liczbie do 20 osób po wcześniejszym uzyskaniu przepustki.

 

§ 5

 1. Jako osobę odpowiedzialną za udzielenie akredytacji i wydawanie przepustek wyznaczam rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Łomży.
 2. Osoby zainteresowane winny  zgłaszać się do pokoju nr 38 , II piętro

 

§ 6 

Zarządzenie podlega publikacji  na SWOR, stronie internetowej  Sądu  i  tablicy  ogłoszeń.

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

 

Prezes Sądu  Okręgowego

Janusz Wyszyński

Na oryginale  właściwe podpisy.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-28 07:37
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-28 07:43:36
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 08:13:13

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności