Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja w sprawie zmian w uzyskiwaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Zmiany w zasadach udzielania odpowiedzi na zapytania o osobie, jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego lub wspólnika.

Osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa) kierująca do Krajowego Rejestru Karnego „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" dotyczące członka jej organu zarządzającego lub wspólnika, zobowiązana jest dołączyć do zapytania dokument potwierdzający pełnienie wyżej wymienionej funkcji przez osobę której zapytanie dotyczy .
Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in. aktualny wypis z KRS, uchwała zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzja o powołaniu .

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2010-08-26 13:49
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2010-08-26 13:52:18
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 08:13:56

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114