Sąd Rejonowy w Zambrowie

A.1211.17.2023 - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Załączniki

  1. Ogłoszenie o konkursie A.1211.17.2023 język polski (2023-12-21 15:20) - (pdf) - 271 KB
  2. Oświadczenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych język polski (2023-12-21 15:21) - (doc) - 27 KB
  3. Klauzula informacyjna, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzlą informacyjną język polski (2023-12-21 15:22) - (doc) - 48 KB
  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie język polski (2023-12-27 15:02) - (docx) - 13 KB
  5. Oświadczenie art. 155a_6 usp język polski (2023-12-27 15:03) - (doc) - 25 KB
  6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu język polski (2024-01-23 08:09) - (doc) - 28 KB
  7. Informacja o wynikach konkursu język polski (2024-02-07 14:57) - (pdf) - 690 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-12-21 15:18
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-21 15:22:38

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności