Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 312/23

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie Dnia, 19 grudnia 2023 r.
Sygn. akt I Ns 312/23

O G Ł O S Z E N I E

Wnioskodawca Bernadeta Lenard, Sąd Rejonowy w Zambrowie, 
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 312/23.
Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bernadety Lenard      

Ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2023r. zostało wydane postanowienie dotyczące sporządzenia spisu inwentarza po Krystynie Kostro (córce Stanisława i Stefanii) zmarłej dnia 15 września 2021 r. w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałej w Zambrowie, którego to czynności przeprowadza Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Adam Trzciński w sprawie  o sygn. akt Kmn 8/23.

Sędzia 
Jarosław Dłużniewski

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-12-20 11:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-20 11:24:49

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności