Sąd Okręgowy w Łomży

A-1116-19/23 - Ogłoszenie o naborze w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony

Ogłoszenie nr A-1116-19/23 o naborze kandydatów w drodze konkursu, w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

Załączniki

  1. Ogłoszenie nr A-1116-19/23 o naborze kandydatów w drodze konkursu, w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie. język polski (2023-12-18 12:48) - (pdf) - 247 KB
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie język polski (2023-12-18 12:49) - (rtf) - 52 KB
  3. Oświadczenia język polski (2023-12-18 12:49) - (docx) - 18 KB
  4. Oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych język polski (2023-12-18 12:50) - (doc) - 28 KB
  5. Informacja o wyniku konkursu język polski (2024-02-22 10:08) - (pdf) - 416 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2023-12-18 12:41
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-18 12:47:41
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-18 12:52:50

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności