Sąd Okręgowy w Łomży

A-1116-4/2023 - Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Załączniki

  1. Ogłoszenie o konkursie język polski (2023-05-23 12:58) - (pdf) - 651 KB
  2. Zarządzenie Prezesa Sądu o zmianie limitu miejsc na aplikacje kuratorską język polski (2023-05-26 09:58) - (pdf) - 580 KB
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie język polski (2023-05-23 12:59) - (rtf) - 52 KB
  4. Oświadczenie kandydata na aplikanta kuratorskiego język polski (2023-05-23 13:00) - (doc) - 25 KB
  5. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej i przetwarzaniu danych osobowych język polski (2023-05-23 13:00) - (doc) - 25 KB
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2023-05-23 12:28
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-05-23 13:01:19
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-05-23 13:01:48

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności