Sąd Okręgowy w Łomży

GKm 102/19 - Obwieszczenie komornicze o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Agnieszka Emilia Iwanowicz
Kancelaria Komornicza nr I w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 53
NIP: 5423436954
tel. 86-275-02-12
GKm 102/19

   

 OBWIESZCZENIE  O   LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2023r. w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr  C , 

-o godzinie 14: 20 odbędzie się pierwsza licytacja: 
-nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szepietowo, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, w skład której wchodzi. działka oznaczona numerem geodezyjnym 28/33 o pow. ogółem 0,3864ha, położona w Szepietowie, przy ulicy Kolejowej, obręb 1 Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, zabudowana budynkiem biurowym, warsztatowym, magazynowym i garazowym stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. Utwardzenie terenu z kostki betonowej i asfaltu. Od strony ul. Kolejowej  ogrodzenie z prętów metalowych na fundamencie  betonowym z cokołem z cegły klinkierowej, z bramą  o szerokości ok. 8m – przesuwaną ręcznie, od strony zachodniej i południowej ogrodzenie stanowią ściany budynków, od strony wschodniej ogrodzenie z prętów metalowych na fundamencie betonowym i słupach metalowych(jest zlokalizowane na działce 28/34 przejetej przez Skarb Państwa). Działka przylega do drogi publicznej – ul. Kolejowej o asfaltowej nawierzchni, bezpośredni dostęp. Sieć gazowa, energetyczna. Na nieruchomości znajduje się kanalizacja lokalna i studnia głębinowa z wykonanymi przyłączami do budynku biurowego. Ponadto budynek jest połączony siecią ciepłownicza z nieruchomości sąsiedniej – działka 28/21. Ze studni głębinowej znajdującej się na działce 28/33 rozprowadzone są przyłącza do działek sąsiednich. Budynek garażowy w części znajduje się na działce 28/27. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak AB-IV.747.2.8.2019.NK z 03.01.2020r. dokonano podziału działki oznaczonej nr 28/23 na działki 28/33 i 28/34. Działka 28/34 z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskie Linie Kolejowe S.A.  Dla nieruchomości SR w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o  nr LM1W/00035319/2. Suma oszacowania działki 28/33 wynosi 926 746,79zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  695 060,09zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 674,68zł. 
-  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szepietowo, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, w skład której wchodzi. działka oznaczona numerem geodezyjnym 28/27 o pow. ogółem 0,0465ha, położona w Szepietowie, przy ulicy Kolejowej, obręb 1 Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, zabudowana budynkiem warsztatowym z garażem, stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkowe stanowiące własność użytkownika wieczystego. Kształt działki zbliżony do wąskiego prostokąta. Od strony wschodniej nieruchomości w części ogrodzenie z prętów metalowych na fundamencie betonowym i słupach metalowych. Brak dostępu do drogi publicznej. Przez teren nieruchomości sąsiedniej. Sieć gazowa, energetyczna. Na nieruchomości znajduje się fragment zbiornika kanalizacji sanitarnej lokalnej oraz przez nieruchomość przebiega przyłącze wodociągowe. Uwaga: na działce brak budynku gospodarczego, który widnieje na mapie ewidencyjnej. Dla nieruchomości SR w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o  nr LM1W/00036042/6 . Suma oszacowania działki 28/27 wynosi 111 526,21zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  83 644,66zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 152,62zł. 

Nieruchomości o nr KW: LM1W/00035319/2 oraz  LM1W/00036042/6 będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, wynikjacego z art 43 us 1 pkt 10 w zw z art 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Obie nieruchomości oddane są w użytkowanie wieczyste  do dnia 01-08-2101r. Zgodnie z ewidencją gruntów są to tereny przemysłowe. Użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest Witold Dawidowski

-o godzinie 14: 00 odbędzie się druga licytacja: 

 - udziału 10/16 w lokalu mieszkalnym   nr 1 położonym: 18-210 Szepietowo, Wspólna 18  dla którego Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych Skarb Państwa prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  LM1W/00012197/3 . Dla gruntu prowadzone są księgi wieczyste o numerze KW LM1W/00009148/1, LM1W/00010708/5

Budynek mieszkalny o pow. całkowitej 345,76 m2 , w którym znajduje się lokal mieszkalny wybudowany został w 1987 roku. Sam lokal mieszkalny posiada wg treści księgi wieczystej 105,43 m2 pow i znajduje się na parterze.. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i holu.  Lokal posiada udział w 1/2 w powierzchni  przynależnej w podpiwniczeniu  (część wspólna dla lokali), która to posiada 89,20m2 pow. całkowitej oraz udział w 1/2 działkach 536/4 oraz 536/5. Na przedmiotowych działkach oprócz domu mieszkalnego znajduje się także budynek gospodarczy z garażami o pow. całkowitej  254,06 m2. 

Suma oszacowania udziału 10/16 wynosi 137 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi               91 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 750,00zł. 

Wraz z udziałem 10/16 we wskaznej nieruchomości, sprzedaży podlegają również udziały dłużnika w wysokości 10/16 w działkach o nr ewid 536/4 - KW: Lm1w/00009148/1 oraz 536/5 - KW: Lm1w/00010708/5 - których wartość uwzględniono w wycenie udziału 10/16 (KW:Lm1w/00012197/3 z uwagi na ustawę z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali, która to wprowadziła przymusową współwłasność nieruchomości wspólnej  i nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu sprzedaży. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności do działki nr ewid 536/4 i 536/5 oraz częsci budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym wypadku to podpiwniczenie i budynek gospodarczy z garażami.

-udziału 10/16 w lokalu mieszkalnym nr 2   położonego: 18-210 Szepietowo, Wspólna 18,    dla którego  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LM1W/00012198/0   Dla gruntu prowadzone są księgi wieczyste o numerze KW LM1W/00009148/1, LM1W/00010708/5

 Budynek mieszkalny o pow. całkowitej 345,76 m2 , w którym znajduje się lokal mieszkalny wybudowany został w 1987 roku. Sam lokal mieszkalny posiada 105,43 m2 pow i znajduje się na pierwszym piętrze. Lokal składa się z pięciu pokoi, lazienki z wc i holu. Lokal posiada udział w 1/2 w powierzchnii  przynależnej w podpiwniczeniu  (część wspólna dla lokali), która to posiada 89,20m2 pow. całkowitej oraz udział w 1/2 działkach 536/4 oraz 536/5. Na przedmiotowych działkach oprócz domu mieszkalnego znajduje się także budynek gospodarczy z garażami o pow. całkowitej  254,06 m2

Suma oszacowania udziału 10/16 wynosi 141 250,00 zł zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi                 94 166,67zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest .14 125,00zł. 

Wraz z udziałem 10/16 we wskaznej nieruchomości, sprzedaży podlegają również udziały dłużnika w wysokości 10/16 w działkach o nr ewid 536/4 - KW: Lm1w/00009148/1 oraz 536/5 - KW: Lm1w/00010708/5 - których wartość uwzględniono w wycenie udziału 10/16 (KW:Lm1w/00012198/0 z uwagi na ustawę z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali, która to wprowadziła przymusową współwłasność nieruchomości wspólnej  i nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu sprzedaży. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności do działki nr ewid 536/4 i 536/5 oraz częsci budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym wypadku to podpiwniczenie i budynek gospodarczy z garażami.

-udziału 10/16 w działce o nr 322/2 położonej: 18-210 Szepietowo, Piwna,  dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych Skarb Państwa prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  LM1W/00009148/1 o  pow. 149 m², nie jest zabudowana, ma kształt trójkąta.  Suma oszacowania udziału 10/16 wynosi 2 250,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  1 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 225,00.zł.  Z uwagi na   ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku w protokole opisu i oszacowania nieruchomości  KW LM1W/00009148/1  nie uwzględnia się działki o nr 536/4, na której to posadowiony jest dom mieszkalny przy ul. Wspólnej 18 w Szepietowie . Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość wspólną i jej prawo własności związane jest z własnością lokali mieszkalnych znajdujących się w w/w domu.

W/w nieruchomości stanowią własność w  udziale  10/16 Witolda Dawidowskiego

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, nieruchomości działek.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                

Komornik Sądowy
 Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-02-08 15:21
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-08 15:25:01
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-08 15:26:06

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności