Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 21/23 z wniosku Miasta Zambrów dot. wykazu inwentarza

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia, 25 stycznia 2023 r.
Sygn. akt I Ns 21/23

   Wnioskodawcy: Miasto Zambrów, Sąd Rejonowy w Zambrowie,  I Wydział     Cywilny, sygn. akt I Ns 21/23.

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Miasta Zambrów. 

  1.     ogłasza, że w dniu 25 stycznia 2023r. zostało wydane postanowienie dotyczące sporządzenia spisu inwentarza spadku po Wiesławie Tyczyńskim (synu Stanisława i Narcyzy) zmarłym dnia 23 września 2020 r. w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zambrowie.
  2. poucza, że:
    Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Jarosław Dłużniewski

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-01-27 07:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-27 07:48:08
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-27 07:49:13
Przejście do archiwum dnia: 2023-02-27

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności