Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 13/23 z wniosku Miasto Zambrów dot. wykazu inwentarza

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 25 stycznia 2023r. 
Sygn. akt I Ns 13/23 
Wnioskodawca Miasto Zambrów, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 13/23 
Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Miasta Zambrów ogłasza, że: 

Sąd Rejonowy w Zambrowie w sprawie I Ns 13/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Dziubie (PESEL 59102101434), s. Wacława i Franciszki, zmarłym w dniu 12 września 2021 roku w Białymstoku, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Zambrów, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Adama Trzcińskiego. 
Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Sąd poucza ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, jeśli podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.  

Asesor sądowy 
Aleksandra Łapińska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-01-26 07:48
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-26 07:52:23
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-26 07:52:35
Przejście do archiwum dnia: 2023-02-27

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności