Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 319/22 z wniosku Mieczysława Gołaszewskiego o na złożenie depozytu

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 17 stycznia 2023r.
Sygn. akt I Ns 319/22 

Wnioskodawca Mieczysław Gołaszewski, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział  I Cywilny, sygn. akt I Ns 319/22 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mieczysława Gołaszewskiego postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. zezwolił Mieczysławowi Gołaszewskiemu:
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,55 (zero złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) zł tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Szeligach Leśnicy, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych: 19, 106, 292, 36, 20, 105, 291, 211, 37, 104, 210, 150/2, 151/2, 152/2, 174/2 i 175/2, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LM1Z/00003046/6, na mocy Aktu Własności Ziemi z dnia 27 lipca 1972 roku o sygn. PBG-OU-457-5-15-2/72, przy czym właściciel zrzeka się uprawnienia do odebrania wskazanej sumy, a kwota ta może zostać wypłacona Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez uprawnioną jednostkę organizacyjną bądź odpowiedniemu następcy prawnemu. Sąd Rejonowy w Zambrowie wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

 

Asesor sądowy 
Aleksandra Łapińska 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-01-19 08:15
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-19 08:21:42
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-19 08:31:56
Przejście do archiwum dnia: 2023-02-21

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności