Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 7/23

Wnioskodawca Starosta Zambrowski,
Sąd Rejonowy w Zambrowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 7/23 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Starosty Zambrowskiego postanowieniem z dnia 11 stycznia 2023 r. zezwolił Powiatowi Zambrowskiemu:

na złożenie na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 13,40 (trzynaście i 40/100) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczone grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone jako działka nr 287/3 o pow. 0,0005 ha położone w obrębie ewidencyjnym Stary Skarżyn, gmina Zambrów przejęte na własność przez Powiat Zambrowski na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego nr GK.683.4.13.2022 z dnia 10 października 2022 r., z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona właścicielowi bądź następcom prawnym właściciela wskazanej nieruchomości, o ile jednoznacznie udowodnią przysługiwanie im tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Powiatu Zambrowskiego nieruchomości. 

Sędzia 
Jarosław Dłużniewski 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2023-01-13 09:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-13 09:54:55

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności