Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 392/22

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 5 grudnia 2022r. 
Sygn. akt I Ns 392/22

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawczyni Ewa Ostaszewska, Sąd Rejonowy w Zambrowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 392/22 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Ewy Ostaszewskiej 

  1.  ogłasza, że w dniu 5 grudnia 2022 roku zostało wydane postanowienie dotyczące sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym Krzysztofie Ostaszewskim (PESEL 69081807199) synu Antoniego i Krystyny,  zmarłym dnia 16 lutego 2022r. w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zambrowie.
  2. wykonanie spisu inwentarza opisanego w punkcie 1 (pierwszym) postanowienia powierzyć Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Adamowi Trzcińskiemu
  3. poucza, że:

 

Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

 

S ę d z i a
Jarosław Dłużniewski

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-12-05 14:23
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-12-05 14:25:15

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności