Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-226-1/22 - Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych

DSO-226-1/22 - Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Bezpośredni link do strony przedmiotowego postepowania 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło II odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, wobec niezgodnej z ustawą czynności. Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
Treść odwołania znajduje się na Portalu e-Usług SMARTPZP pod pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Bezpośredni link do strony przedmiotowego postepowania

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść odwołania znajduje się na Portalu e-Usług SMARTPZP pod pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Bezpośredni link do strony przedmiotowego postepowania 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2022-05-13 13:29
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-05-13 13:32:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-06-02 15:25:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności