Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Zawiadomienie o terminie posiedzenia wstępnego w sprawie o sygn. akt II K 15/22

Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 15/22 przeciwko: Ryszardowi Korzenieckiemu oskarżonemu o czyn z art. 165§1 k.k. pkt 1 kk w zw. z art. 31§2 k.k. w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Łomży pod sygn. akt 4010-0.Ds. 256.2022, zawiadamia pokrzywdzonych, że na dzień 23 maja 2022r godz. 10:00 sala nr 3 został wyznaczony termin posiedzenia wstępnego. 
Jednocześnie Sąd zakreśla termin 7 dni na przedstawienie na piśmie stanowiska w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej, w tym wszelkich oświadczeń i wniosków, o których mowa w § 5 i 6 art. 349 kpk zmienionego ustawą z 20 kwietnia 2021 roku.
Wnioski, o których mowa w § 6, złożone po zakończeniu posiedzenia wstępnego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że wnioskodawca wykaże, iż okoliczności uzasadniające złożenie wniosku powstały albo stały się mu znane później.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jolanta Małachowska dnia: 2022-04-11 15:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-04-11 15:48:02

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności