Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 195/21

Wnioskodawca Robert Ryszard Czarniak, Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 195/21. 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Roberta Ryszarda Czarniaka.

  1. ogłasza, że w dniu 12 października 2021r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spisu inwentarza spadku po Renacie Zofii Czarniak (c. Henryka i Haliny) zmarłej dnia 01 grudnia 2020 r. w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałej w Zambrowie;
  2.  ogłasza, że w dniu 12 października 2021r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Andrzeju Czarniaku (s. Mariana i Barbary) zmarłym dnia 15 grudnia 2020 r.  w Łomży, ostatnio stale zamieszkałym w Zambrowie;
  3. poucza, że:

Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Jarosław Dłużniewski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2021-11-04 15:15
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-11-04 15:17:40
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-11-04 15:21:23
Przejście do archiwum dnia: 2021-12-10

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności