Sąd Okręgowy w Łomży

A-1116-12/21 - Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko inspektor ds. obronnych

Załączniki

  1. Treść ogłoszenia język polski (2021-09-28 13:38) - (pdf) - 247 KB
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie język polski (2021-09-28 13:39) - (rtf) - 52 KB
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną język polski (2021-09-28 13:39) - (doc) - 31 KB
  4. Oświadczenia język polski (2021-09-28 13:39) - (docx) - 19 KB
  5. Oświadczenie, zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego język polski (2021-09-28 13:40) - (doc) - 28 KB
  6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu język polski (2021-10-18 14:12) - (pdf) - 50 KB
  7. Informacja o wyniku konkursu język polski (2021-11-03 12:18) - (pdf) - 180 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2021-09-28 13:36
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-09-28 13:41:01

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności