Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o zamknięciu Punktu KRK i Kasy Sądu w dniach 16-17 września 2021 r.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego


i Kasa Sądu Okręgowego w Łomży


nieczynne w dniach 16- 17 września 2021 r.

 

Wnioski – „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, „zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” będzie można złożyć w tych dniach w Biurze Podawczym – pokój nr 14 w godzinach 745 - 1515, w budynku głównym Sądu, ul. Dworna 16.
Informujemy, że do składanego wniosku „zapytania o udzielenie informacji o osobie” należy dołączyć dowód opłaty w kwocie 30 zł.

Opłaty od wniosku można dokonać przelewem na rachunek:
Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie  11, 00-950 Warszawa
NBP Nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
lub dokonać zakupu znaków w kasie Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1.

Pozostałe opłaty sądowe należy uiszczać na konto Sądu Okręgowego w Łomży:

  1. z tytułu opłat sądowych : konto nr 81 1010 1049 0012 8322 3100 0000,
  2. zaliczki na opinie biegłych:  konto nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Szczegółowa informacja o numerach kont na stronie Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl - Informacje - konta bankowe.

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2021-09-01 09:11
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-09-01 09:16:25
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-09-01 09:18:08

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności