Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-241-109/21 - Postępowanie wykonawcze „Dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych”

Nr postępowania:

DSO-241-109/21

Przedmiot postępowania:

Dostawa wokandy typ 1

Termin składania ofert:

2021-04-30 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

2021-04-30 godz. 10:00

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wokandy typ 1.

Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-17/2020 zawartej w dniu 04.09.2020 r. 

Termin wykonania:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 4 tygodni od podpisania umowy wykonawczej.

Załączniki

  1. Informacja z otwarcia ofert (2021-05-06 14:00) - (pdf) - 0,2MB
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-05-06 14:00) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2021-05-06 13:52
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 14:00:38

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności