Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/21

 Wnioskodawca Dorota Sanewska, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 101/21

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Doroty Sanewskiej

1.     ogłasza, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku zostało wydane postanowienie dotyczące sporządzenia spisu inwentarza po Romanie Piątku (synu Ludwika i Eugenii Heleny) zmarłym dnia 6 sierpnia 2018 r. w Londynie w Wielkiej Brytanii, ostatnio stale zamieszkałym w Zambrowie.

 

2.     Wykonanie spisu inwentarza opisanego w punkcie 1 (pierwszym) postanowienia powierzyć Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Adamowi Trzcińskiemu.

3.     poucza, że:

a)     ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

b)    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 S ę d z i a
Jarosław Dłużniewski

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2021-04-23 11:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-23 11:17:46
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-23 11:17:39

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności