Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 64/21

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie
Dnia 14 kwietnia 2021r.
Sygn. akt I Ns 64/21

  

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawca
Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Sąd Rejonowy w Zambrowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 64/21

 

 Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza, że w dniu 30 marca 2021 roku zostało wydane postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.374,00 (dwunastu tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) złotych na okres 10 lat  jako świadczenie z tytułu wierzytelności zapłaty odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 0070 Zbereźnica, gm. Zambrów, oznaczoną jako działka nr 364/2 o powierzchni 0,0848 ha, przyznanego decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2020 r. o numerze WG – III.7570.30.2020.PT., która to kwota ma być wypłacona Zbigniewowi Konopka bądź osobie upoważnionej przez Zbigniewa Konopkę.

 

S ę d z i a
Marta Kołakowska

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2021-04-16 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-16 12:15:56
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-16 12:19:17

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności