Sąd Okręgowy w Łomży

A-1116-4/21 - Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Załączniki

  1. Treść ogłoszenia język polski (2021-04-16 12:14) - (pdf) - 246 KB
  2. Oświadczenia język polski (2021-04-16 12:14) - (docx) - 26 KB
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych język polski (2021-04-16 12:15) - (doc) - 34 KB
  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie język polski (2021-04-16 12:15) - (rtf) - 52 KB
  5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu A-1116-4/21 język polski (2021-05-10 14:33) - (pdf) - 55 KB
  6. Informacja o wyniku konkursu język polski (2021-05-21 08:41) - (pdf) - 117 KB
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2021-04-16 12:12
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-04-16 12:16:14

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności