Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Informacja o "Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

W dniach 22 luty – 28 luty  2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz dziewiętnasty organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  Jest to kolejna edycja akcji, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi z sądów okręgu łomżyńskiego.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego „Dniem Ofiar Przestępstw”. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne informacje prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w Sądzie Okręgowym w Łomży możliwy będzie jedynie kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów:

Grafik dyżurów w „Tygodniu Pomocy Osobom pokrzywdzonym Przestępstwem

w Sądzie Okręgowym w Łomży

Data, godzina, miejsce

Imię i nazwisko dyżurującego

Stanowisko służbowe

22.02.2021 r.

godz. 07:30-11:30

Aleksandra Bzura

(86 216 62 81 wew.209)

 Asystent sędziego

 

godz. 11:30-15:30

 

Małgorzata Wójcicka

(86 216 62 81 wew.209)

Asystent sędziego

23.02.2021 r.

godz. 07:30-11:30

Magdalena Trzcińska

(86 216 62 81 wew.209)

 Asystent sędziego

 

godz. 11:30-15:30

 

Monika Świtajewska

(86 216 62 81 wew.209)

Asystent sędziego

24.02.2021 r.

godz. 07:30-11:30

Aneta Zdancewicz

(86 215 42 56)

Asystent sędziego

 

godz. 11:30-15:30

Anna Sobieska

(86 215 42 56)

Asystent sędziego

25.02.2021 r.

godz. 07:30-15:30

Wiesław Hryniewicz

(86 216 62 81 wew.211)

Kurator Okręgowy

26.02.2021 r.

godz. 07:30-11:30

Aleksandra Bzura

Małgorzata Wójcicka

Magdalena Trzcińska

Monika Świtajewska

(86 216 62 81 wew.209)

Asystenci sędziów

godz. 11:30-15:30

 

Aneta Zdancewicz

Anna Sobieska

(86 215 42 56)

Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło w dniu 1 sierpnia 2008 roku z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy.

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl .

     Najbliższy ośrodek pomocy to:

     OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" 16-400 Suwałki

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących jest na stronie Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.


W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują wsparcia:

Lista organizacji świadczących pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W budynkach: Sądu Okręgowego w Łomży  i sądach rejonowych będą wyłożone ulotki informacyjne.

Dodatkowo od 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno – informacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia" - nr tel. 22 668-70-00.         

Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2021-02-16 14:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-16 14:56:50
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-01 09:11:40

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności