Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 255/20

Wnioskodawca Skarbu Państwa  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 255/20

 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Skarbu Państwa  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku postanowieniem z dnia 04 lutego 2021r. zezwolił Skarbowi Państwa  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku:

-  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 95,17 (dziewięćdziesiąt pięć 17/100) złotych jako świadczenia należnego tytułem zapłaty wierzytelności odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości położone w miejscowości Poryte Jabłoń gm. Zambrów o numerze ewidencyjnym działki 662/2 i powierzchni 0,0009 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 665/2 i powierzchni 0,0029 ha

­- kwota złożona do depozytu sądowego na podstawie punktu 1. postanowienia może zostać wydana osobom, które będą dysponowały tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości.

 

Wzywa się Romana Słyk do odbioru świadczenia w terminie 10 lat od daty postanowienia z dnia 04 lutego 2021r. – pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

  

Sędzia

Jarosław Dłużniewski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2021-02-05 08:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-05 08:45:23
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-05 08:45:36

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności