Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/20

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie
Dnia 07 stycznia 2021 r.
Sygn. akt I Ns 235/20

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawca Gmina Szumowo, Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 235/20.

 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Szumowo.

 

  1. ogłasza, że w dniu 09 listopada 2020r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Władysławie Zalewskim zmarłym w dniu 23 maja 1964r. w Ostrożnem, ostatnio stale zamieszkałym w Ostrożnem;
  2. poucza, że:

Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia

Jarosław Dłużniewski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: 2021-02-26 dnia: 2021-01-08 14:35
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-01-08 14:41:24
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-01-08 14:42:24

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności