Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-14/20 - Postępowanie wykonawcze pn. „DOSTAWA DRUKAREK NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH”

Nr postępowania: DSO-226-14/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 16 sztuk drukarek MONO LASER A4 - typ 1 .

Termin składania ofert:

  • 2020-12-04 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-12-04 godz. 10:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk drukarek MONO LASER A4 - typ 1.
  2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-55/2020 zawartej w dniu 23.11.2020 r.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 18.12.2020 r.

Załączniki

  1. Informacja z otwarcia ofert na stronę (2020-12-04 17:37) - (pdf) - 0,2MB
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-12-04 17:37) - (pdf) - 0,3MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2020-12-04 17:30
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-12-04 17:38:07
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:54:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności